Latest News

BIODATA IMAM AL-BUSHIRI امام البوصيري

Sunday, May 2, 2010 , Posted by luqman al-jawa at 1:42 AM

water Pictures, Images and Photos


Beliau ialah Sharaf al-Din, Imam Muhammad bin Said bin Hamad bin Manshur Busayri Bmdaiha Nabi, yang menjadi terkenal di zaman tersebut, (Aud al-Shahri 1983 : 9)

Busayri lahir di desa, "Das" salah satu desa dari Beni Suef, Mesir Hulu pada 608 H bersamaan Oktober 7, Mac 1213) berasal dari suku "Sanhaja" salah satu suku Berber yang tinggal di padang pasir Maghribi , dan dibesarkan di desa "Bosire" dekat daripada bandar kelahirannya, kemudian berpindah ke Kaherah di mana dia menerima ilmu pengetahuan dan sastera Arab. (Aud al-Shahri 1983 : 10)

Busayri menghafal Al-Quran pada masa kecilnya, dan mempelajari sejumlah bendera pada zamannya, sebagai mahasiswa beliau mengenali sejumlah besar para saintis terkenal, termasuk: mengangkat-Din Muhammad bin Yusuf, yang dikenali sebagai Abu Hayyan Ahlgrenati, buka-Din Abu al-Fath Muhammad bin Muhammad al-Omari Andalusia Al Ishbili Mesir, dikenali sebagai orang-orang Sayyid Ibnu ... Dan lain-lain. (Aud al-Shahri 1983 : 10 ). Busayri juga suka membaca biografi Nabi, dan untuk mengetahui berita mengenai Nabi (saw).GURU-GURUNYA

1. Umar bin Syeikh Isa
2. Ali bin ahmad bin abi bakar
3. Adullah al-nur al-Adami
4. Jamal al-din bin yusuf bin ismail al-anbali
5. Badr al-qudsi
6. Izzudin abu umar abd aziz bin badr al-din al-makruf bin ibn jamaah
7. Attaqi ibn hatim
8. Ibrahim bin ahmad bin abd wahid al-tanwahki al-burhan al-Syami
9. Umar bin Roslan bin nasir bin soleh bin syabab al-ma’ruf bi al-syaikh al-islam al-balqaini
10. Abdul rahim bin hussain abd al-rahman
11. Abu Fadlu al-Iraqi
12. Al-Hashimi
13. Ahmad bin Ali bin Muhammad (Ibn Hajar al-Asqolani)

Guru yang paling kerap beliau berdamping dengannya ialah Ahmad bin Abd Rahim wali al-din Abu Zur’ah bin al-hafiz al-Iraqi. Guru Imam al-Busiri yang mengajarnya qiraat ialah, Burhan al-Din al-Syami. Manakala gurunya yang mengajarnya ilmu hadith ialah al-‘Iraqi, al-Hashimi. Gurunya dalam feqh ialah al-Balqaini. Manakala dalam ilmu aghlab ialah al-‘Azz bin Jamaah. (Aud al-Shahri 1983 : 24-25)ANAK DIDIK IMAM AL-BUSHIRI
Imam al-Bushiri telah diakui bahawa beliau adalah muhaddith yang tidak ramai anak murid. Walau bagaimanapun, antara anak muridnya yang paling masyhur ialah Ibn Fahdun. Hal ini telah diberitakan oleh al-Sakhlawi. (Aud al-Shahri 1983 : 26)


PENULISAN IMAM AL-BUSHIRI
1. Zawaid Sunan Ibn Majah
2. Zawaid Sunan al-Kubra Lil Baihaqi
3. Ithaf al-Mahrah al-Khairah bi Zawaid al-Masanid al-Asyrah
4. Zawaid Nuwadar al-Usul Lil Hakim al-Tirmidzi
5. Tuhfat al-Habib bi al-Zawaid fi al-Targhib wa al-Tarhib
6. Juz’un fi khisol ta’mal qabla al-maut fiman yajri amalahu ba’da al-maut
7. Amala al-yaum wa al-lailah
8. Jama’ al-Mukhtalitin wa al-mudallisin
9. Juz’un fi ahadithsu al-Hujjah
(Aud al-Shahri 1983 : 27)


KEMATIAN

Imam meninggal di Iskandariah Busayri tahun (695 H - 1295 M) dalam usia 87 tahun, di Madrasah al-Sultan Hasan. Beliau dikebumikan di Dawar Tasywatar. (Aud al-Shahri 1983 : 11)

Currently have 0 comments:

Leave a Reply

Post a Comment

KLIK UNTUK BERSEDEQAH